+46 (0) 8 534 703 40 Karta Downloads

Kalibrering

En mätning som inte avspeglar verkligheten i bästa fall meningslös. I värsta fall ställer det till mycket oreda och till och med skador i processerna de är satta att bevaka.

Därför är det av högsta vikt att det finns planer och rutiner så att dessa procedurer genomförs med avsedd regelbundenhet.

Vi både säljer utrustning för kalibrering och genomför på uppdrag av våra kunder regelbundna kalibreringar där vi jämför instrumenten mot kända normaler med högre noggrannhet. Genom kalibrering blir mätningarna spårbara vilket betyder att resultaten kan jämföras med andra spårbara mätresultat.

Med spårbarhet menas att kalibreringen ska kunna spåras i en obruten kedja till erkända primärnormaler för en SI-enhet. För att labbets normal ska kunna uppfylla detta måste instrumentet kalibreras av någon som kan uppvisa denna spårbarhet. Mätosäkerheten är ett mått på noggrannheten av en mätning och ger en möjlighet att bedöma tillförlitligheten i resultaten.

Nedan kan ni läsa mer om kalibreringsmetoder inom våra olika kompetensområden.

Elektrisk kalibrering

Elektrisk kalibrering

Elektrisk kalibrering blir allt viktigare i dagens samhälle i jakten på energisnålare elektronik. Med ständig uppkoppling av allt blir elektriska störningar en allt mer oönskad komponent i vardagen. Att säkerställa de elektriska storheterna och deras pålitlighet blir därför allt viktigare.

Cal…
Läs mer
Temperaturkalibrering

Temperaturkalibrering

Temperatur är den mest mätta storheten. Caltech har marknadens bredaste sortiment inom temperaturkalibrering som omfattar temperaturbad, torrblock, termometrar, temperaturgivare, svartkroppar, fixpunkter, mätbryggor och mjukvaror.

Vi kan leverera enstaka normaler eller hela färdiga kalibrer…
Läs mer
Kalibrering av tryck

Kalibrering av tryck

Tryckkalibrering är ett av de mindre områdena inom kalibrering men behovet varierar stort inom olika branscher. Tryckkalibrering sträcker sig över ett extremt brett område (dekadrar) vilket gör att utrustningen skiljer sig kraftigt åt om man vill kalibrera lågvakum respektive övertryck. Inte nog me…
Läs mer
Kalibrering av fukt och daggpunkt

Kalibrering av fukt och daggpunkt

Fukt- och daggpunktsgivares mätresultat påverkas av en rad olika faktorer, mekaniska och elektriska komponenters förändringar, nedsmutsning kan påverka. och det är därför omöjligt att utan ordentlig och kontinuerlig kalibrering avgöra hur mycket de ”drivit” över tiden.

Vid kalibrering och mä…
Läs mer
Kalibrering av gasflöde/massflöde

Kalibrering av gasflöde/massflöde

Massflödeskalibrering i olika gaser förekommer idag flitigt men nästan alla kalibreringar som utförs i olika gaser bygger på en beräkning med hjälp av Reynolds konstant vilket är en skattning av ett förhållande medan vi idag erbjuder kalibrering i många olika gaser och till marknadens lägsta onoggr…
Läs mer
Kalibreringssystem och mätdonsregister

Kalibreringssystem och mätdonsregister

Caltech erbjuder idag flera olika kalibreringssystem och mätdonsregister​ allt efter dina behov och budget. Samtliga system går att skala respektive växa med allt för att få en så optimal kostnad och produktivitet som möjligt varför dom också är 100% integrerade med en kalibreringsmjukvara för att …
Läs mer
Processkalibrering

Processkalibrering

En processkalibrator är ett ovärderligt hjälpmedel för att kontrollera givare, system och monitorer som används i industrin för att säkerställa att du har rätt kvalite i hela processen. I en process kan givare av av diverse olika typer ingå men den viktigaste parametern är att dom alla rapporterar …
Läs mer
Vår webbplats använder kakor (cookies) för att fungera på bästa sätt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem OK vill du läsa vidare om cookies kan du läsa mer här